College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april 2020

15-01-2020

Met ingang van 1 april 2020 worden de initiële en PE-examens aangepast. Tegelijkertijd worden ook enkele eind- en toetstermen aangepast.

Statistieken Wft Examens in de periode september 2019 tot en met december 2019

07-01-2020

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.

Kandidatenprofiel Wft-examens

20-12-2019

Het CDFD publiceert na elke PE-periode een zogenoemd “kandidatenprofiel” op de website. In dit document treft u het profiel van de kandidaten uit d