College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2019 tot en met september 2019

11-10-2019

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.

Internetconsultatie wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ontwikkelingen 2020 is gestart

04-10-2019

Van 14 juni tot en met 12 juli 2019 heeft de markt ontwikkelingen bij het CDFD aangedragen.

Rectificatie: Statistieken Wft Examens in de periode april 2019 tot en met juni 2019

15-07-2019

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periodeapril 2019 tot en met juni 2019.

N.B.: Dit is een rectificatie van de publicatie d.d. 5 juli jl. In deze eerdere publicatie waren per abuis de cijfers van het tweede kwartaal opgenomen in plaats van de cijfers van juni 2019. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.