College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Internetconsultatie wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ontwikkelingen 2019 is gestart

18-10-2018

Van 13 juni tot en met 17 juli 2018 heeft de markt ontwikkelingen bij het CDFD aangedragen.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2018 tot en met september 2018

09-10-2018

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.

CDFD biedt advies Wft Ontwikkelingen 2019 aan

04-10-2018

De Minister van Financiën zal op basis van dit CDFD-advies de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” aanpassen