College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Statistieken Wft Examens in de periode april tot en met juni 2020

09-07-2020

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april tot en met juni 2020.

 

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

09-06-2020

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden -  net als voorgaan

Statistieken Wft Examens in de periode april 2019 tot en met maart 2020

09-04-2020

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.