College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2020 tot en met september 2020

20-10-2020

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april tot en met september 2020.

Internetconsultatie wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ontwikkelingen 2021 is gestart

14-10-2020

Van 9 juni tot en met 6 juli 2020 heeft de markt ontwikkelingen bij het CDFD aangedragen.

Statistieken Wft Examens in de periode april tot en met juni 2020

09-07-2020

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april tot en met juni 2020.