PE-examens

Als financieel adviseur moet u elke PE-periode uw adviesbevoegdheid onderhouden.

Heeft u nog geen beroepskwalificatie? U behaalt een beroepskwalificatie met initiële examens. Ga naar: Initiële examens

PE-periode

Wilt u uw adviesbevoegdheid onderhouden? Dan moet u binnen de collectieve PE-periode uw PE-examen behalen.
U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet, zolang u maar voor de einddatum van de PE-periode het PE-examen behaalt.

  • De huidige PE-periode:      1 april 2019 tot en met 31 maart 2022
  • De volgende PE-periode:  1 april 2022 tot en met 31 maart 2025

Opbouw PE-examens

In een PE-examen komen per beroepskwalificatie de meest recente veranderingen op het gebied van met name wet- en regelgeving aan bod. Bestaat een beroepskwalificatie uit meerdere modules of beroepskwalificaties? Dan wordt bij het PE-examen tevens getoetst op de recente veranderingen van deze onderliggende modules of beroepskwalificaties.

Welk PE-examen legt u af?

Aanpassingen vanaf 1 april 2019

Met ingang van de huidige PE-periode is het vakbekwaamheidsbouwwerk op een aantal punten aangepast. De aanpassingen hebben gevolgen voor uw PE-examen:

Aanpassing     Gevolgen

De beroepskwalificatie Adviseur Basis verdwijnt. De module Basis blijft bestaan. 

1. Het PE-examen Basis vervalt.

2. Klantmedewerkers zonder beroepskwalificatie worden in de examens aangesproken met Klantmedewerker Basis.

Het onderwerp consumptief krediet wordt voortaan ook opgenomen in de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Een Adviseur Hypothecair krediet, die ook in het bezit is van het diploma Adviseur Consumptief krediet kan volstaan met het behalen van het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet en hoeft het PE-examen Adviseur Consumptief krediet niet te behalen.

Adviseren over de expiratie van uitkeringen van het tweede pijler pensioen wordt overgeheveld van Adviseur Vermogen naar Adviseur Pensioen.

Het adviseren hierover is vanaf 1 april 2019 voorbehouden aan de Adviseur Pensioen. Adviseren over expiratie van uitkeringen in de derdepijler blijft het eigendom van de Adviseur Vermogen.

 

Bijzondere Examens

Als u in de PE-periode april 2017 tot en met  2019 uw PE-examen niet heeft gehaald, bent u - tijdelijk- niet adviesbevoegd. U kunt uw adviesbevoegdheid herstellen door het behalen van -per diploma (beroepskwalificatie)- een Bijzonder Examen of door alle initiële modules van uw diploma opnieuw te halen.

In de kandidatenbrochures voor Bijzondere Examens vindt u informatie over het afleggen van een Bijzonder Examen.                                                                                               (link naar kandidatenbrochure)

In de samenstellingsdocumenten voor Bijzondere Examens wordt de inhoud van de examens besproken.                                                    (link naar samenstellingsdocumenten)