PE-examen

Adviseur Hypothecair krediet

Bent u Adviseur Hypothecair krediet? Dan onderhoudt u de adviesbevoegdheid van uw beroepskwalificatie met het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet.

 

De PE-examens zijn opgebouwd uit de ontwikkelingen binnen de modules van de beroepskwalificatie. Dit betekent dat u met het behalen van het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet ook aan de PE-verplichting voor Adviseur Vermogen heeft voldaan.

Relatie met beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet

Als Adviseur Hypothecair krediet mag u ook adviseren over consumptieve kredieten. Als u uw PE-examen Adviseur Hypothecair krediet haalt, onderhoudt u alleen de adviesbevoegdheid van de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet. U mag wel blijven adviseren over consumptieve kredieten. Aan de PE-plicht van een eventueel  eerder behaalde beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet voldoet u niet als u het PE-examen Adviseur Consumptief krediet niet behaalt.

Informatie over het examen

Het examen is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hier vindt u informatie die u kan helpen bij de voorbereiding op uw examen en informatie over de kenmerken van het examen. Ook vindt u hier informatie over de uitslag van uw examen, over diploma’s en over inzage van uw examen als u niet geslaagd bent.

  • Kenmerken
  • Voorbereiding
  • Uitslag & inzage

Kenmerken geldig tot 1 april 2020

Het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet bestaat uit vragen die betrekking hebben op relevante ontwikkelingen:

  • De ontwikkelingen hebben uiterlijk drie jaar geleden plaatsgevonden.
  • De ontwikkelingen zijn afkomstig uit de modules Basis, Vermogen en Hypothecair krediet.
Tijdsduur:
60 minuten
Aantal punten:
33 punten
Zak/slaaggrens:
68% van het aantal punten
Aantal vragen:
25 vragen
KB vragen:
17 (17 punten)
VC vragen:
8 (16 punten)

Samenstelling

Jaarlijks wordt vastgesteld welke ontwikkelingen (actualiteiten) getoetst worden in het PE-examen. Iedere ontwikkeling is met zorg vastgesteld. In bijgaand document vindt u meer informatie over het PE-examen zoals de ontwikkelingen met bijbehorende toetstermen en de toetsmatrijs.
 
De toetstermen maken duidelijk wat u moet weten en kunnen. De toetsmatrijs geeft aan in welke verhoudingen de onderdelen Kennis en Begrip en Vaardigheden en Competenties in het examen terugkomen en welke ontwikkelingen hierbij horen.

Samenstelling PE-examen Adviseur Hypothecair krediet

Kandidatenbrochure

Om u te helpen bij een goede voorbereiding is ook een kandidatenbrochure beschikbaar. In de kandidatenbrochure staat onder andere informatie over de samenstelling van het examen, de vraagvormen en de antwoordnotatie.

Kandidatenbrochure PE-examens

Omslagdatum 1 april

De wet- en regelgeving verandert continu. Natuurlijk is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de meest recente informatie.

De examens passen we echter niet doorlopend aan. Door de vele wijzingen is het onmogelijk om alle examenvragen direct na de inwerkingtreding aan te passen. Bovendien is het ook onmogelijk om al het opleidingsmateriaal voortdurend te laten aanpassen. Dat zou u belemmeren om zich goed voor te bereiden op het examen. Daarom houden we een vaste omslagdatum aan.

De examens passen we jaarlijks op 1 april aan naar de meest recente informatie. Examens die worden afgenomen tot en met 31 maart van een jaar zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving die gold op 1 januari van het jaar ervoor.

Voorbeeld

  • Als u examen doet op 31 maart 2020 is het examen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die gold op 1 januari 2019.
  • Als u examen doet op 1 april 2020 is het examen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die geldt op 1 januari 2020.

Na het examen

Binnen 48 uur na het afleggen van uw examen ontvangt u per mail de uitslag van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In deze mail wordt aangegeven of u gezakt of geslaagd bent en wat uw cijfer is. U bent geslaagd als u 68% van het maximum aantal te behalen punten heeft gehaald. Als u  68% van het totaal te behalen punten haalt krijgt u het cijfer 5,5.  Dit cijfer wordt afgerond naar een 6.

Inzage van het examen

Als u gezakt bent met het cijfer 4 of een 5 kunt u zich, binnen twee weken nadat u uw uitslagmail heeft ontvangen, bij DUO aanmelden om uw examen in te zien. Dit kan via het mailadres wft@duo.nl.  Na uw verzoek krijgt u van DUO een datum, tijdstip en plaats toegewezen.

Deze gelegenheid wordt maximaal 1x per half jaar per Wft-examen aangeboden om iedereen aan bod te kunnen laten komen. De bedoeling is om u een leermoment aan te bieden. Als u een cijfer heeft dat lager is dan een 4 dan beheerst u de stof over de hele breedte onvoldoende. Inzage is dan niet mogelijk.

Als u komt voor inzage, dan heeft u 20 minuten de tijd om uw examen in te zien. U krijgt uitsluitend de vragen te zien die u fout heeft beantwoord, met daarbij de correcte antwoorden en bij berekeningen uitsluitend de uitkomsten. Het is niet toegestaan aantekeningen van de inzagelocatie mee te nemen.