PE-examen

Adviseur Zorgverzekering

Bent u Adviseur Zorgverzekering? Dan onderhoudt u de adviesbevoegdheid van uw beroepskwalificatie met het PE-examen Adviseur Zorgverzekering.

Relatie met andere beroepskwalificaties

De beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering bestaat uitsluitend uit de module Zorgverzekeringen. Er is geen onderliggende beroepskwalificatie. Als u slaagt voor het PE-examen Adviseur Zorgverzekering, voldoet u uitsluitend aan de PE-verplichting van deze beroepskwalificatie.

  • Kenmerken
  • Voorbereiding
  • Uitslag & inzage

Kenmerken geldig vanaf 1 april 2018

Het PE-examen Adviseur Zorg bestaat uit vragen die betrekking hebben op relevante ontwikkelingen:

  • De ontwikkelingen hebben uiterlijk drie jaar geleden plaatsgevonden.
Tijdsduur:
60 minuten
Aantal punten:
28 punten
Zak/slaaggrens:
68% van het aantal punten
Aantal vragen:
20 vragen
KB vragen:
12 (12 punten)
VC vragen:
8 (16 punten)

Samenstelling

Jaarlijks wordt vastgesteld welke ontwikkelingen (actualiteiten) getoetst worden in het PE-examen. Iedere ontwikkeling is met zorg vastgesteld. In bijgaand document vindt u meer informatie over het PE-examen zoals de ontwikkelingen met bijbehorende toetstermen en de toetsmatrijs.

De toetstermen maken duidelijk wat u moet weten en kunnen. De toetsmatrijs geeft aan in welke verhoudingen de onderdelen Kennis en Begrip en Vaardigheden en Competenties in het examen terugkomen en welke ontwikkelingen hierbij horen.

Samenstelling PE-examen Adviseur Zorgverzekering

Kandidatenbrochure

Om u te helpen bij een goede voorbereiding is ook een kandidatenbrochure beschikbaar. In de kandidatenbrochure staat onder andere informatie over de samenstelling van het examen, de vraagvormen en de antwoordnotatie.

Omslagdatum 1 april

De wet- en regelgeving verandert continu. Natuurlijk is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de meest recente informatie.

De examens passen we echter niet doorlopend aan. Door de vele wijzingen is het onmogelijk om alle examenvragen direct na de inwerkingtreding aan te passen. Bovendien is het ook onmogelijk om al het opleidingsmateriaal voortdurend te laten aanpassen. Dat zou u belemmeren om zich goed voor te bereiden op het examen. Daarom houden we een vaste omslagdatum aan.

De examens passen we jaarlijks op 1 april aan naar de meest recente informatie. Examens die worden afgenomen tot en met 31 maart van een jaar zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving die gold op 1 januari van het jaar ervoor.

Voorbeeld

  • Als u examen doet op 31 maart 2019 is het examen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die gold op 1 januari 2018.
  • Als u examen doet op 1 april 2019 is het examen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die geldt op 1 januari 2019.

Na het examen

Binnen 48 uur na het afleggen van uw examen ontvangt u per mail de uitslag van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In deze mail wordt aangegeven of u gezakt of geslaagd bent en wat uw cijfer is. U bent geslaagd als u 68% van het maximum aantal te behalen punten heeft gehaald. Als u  68% van het totaal te behalen punten haalt krijgt u het cijfer 5,5.  Dit cijfer wordt afgerond naar een 6.

Inzage van het examen

Als u gezakt bent met het cijfer 4 of een 5 kunt u zich, binnen twee weken nadat u uw uitslagmail heeft ontvangen, bij DUO aanmelden om uw examen in te zien. Dit kan via het mailadres wft@duo.nl.  Na uw verzoek krijgt u van DUO een datum, tijdstip en plaats toegewezen.

Deze gelegenheid wordt maximaal 1x per half jaar per Wft-examen aangeboden om iedereen aan bod te kunnen laten komen. De bedoeling is om u een leermoment aan te bieden. Als u een cijfer heeft dat lager is dan een 4 dan beheerst u de stof over de hele breedte onvoldoende. Inzage is dan niet mogelijk.

Als u komt voor inzage, dan heeft u 20 minuten de tijd om uw examen in te zien. U krijgt uitsluitend de vragen te zien die u fout heeft beantwoord, met daarbij de correcte antwoorden en bij berekeningen uitsluitend de uitkomsten. Het is niet toegestaan aantekeningen van de inzagelocatie mee te nemen.

Ervaring delen

Het CDFD verbetert zich continu. Daarom leren wij graag van uw ervaring.
Na afloop van een examen kunt u uw ervaring met ons delen via een korte digitale vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Relevante beroepskwalificaties en examens

Beroeps- kwalificatie Zorg
PE-examen
Initieel examen
Beroeps- kwalificatie PE-examen Initieel examen
Zorg