Alternatief voor examinering

EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een toetsmethode die rekening houdt met de bestaande kennis en praktijkervaring van een kandidaat, zoals die binnen of buiten het onderwijs is opgedaan. In een EVC-procedure beoordeelt een exameninstituut of een kandidaat op grond van diens (werk)ervaring en/of opleidingen voldoet aan de eindtermen van een Wft-module. Via deze alternatieve manier van toetsing (op basis van een samengesteld portfolio en een individueel assessment) kan een Wft-diploma worden verkregen.

Op dit moment is er een door het CDFD erkend exameninstituut bevoegd tot toepassing van EVC.
 

Wft Nivo

Fultonbaan 80
3439 NE Nieuwegein
Telefoon: 030-6023075

Ga naar de website

Alleen deze instituten mogen op basis van een EVC-procedure Wft-diploma’s afgeven.