Erkenning en toezicht exameninstituten

Aanvragen en verlengen erkenning exameninstituut

Instituten kunnen een aanvraag indienen bij het CDFD om voor de eerste keer erkend te worden als Wft-exameninstituut. Daartoe moet een instituut voldoen aan de procedures en voorschriften vastgelegd in het Document Voorschriften erkenning exameninstituut. Dit document en het aanvraagformulier (formulier A1) kunt u downloaden van de CDFD-website. Na verloop van de erkenningstermijn kan een instituut verlenging van de erkenning aanvragen. Een verlenging van de erkenning kan via het formulier A2 worden aangevraagd.

 

 

Aanvragen en afmelden examenlocatie

Een geaccrediteerd exameninstituut kan een extra examenlocatie aanvragen met de formulieren B Aanmeld formulier Extra examenlocatie en het formulier DUO – Aanvragen examenlocatie. De behandelingstermijn voor deze aanvraag bedraagt minimaal één maand.

Een inactieve examenafnamelocatie moet afgemeld worden.

Toezicht

Het operationele toezicht wordt uitgevoerd door het CDFD en de Stichting Examenkamer, die door het CDFD gemachtigd is als toezichthouder. Het CDFD en de Stichting Examenkamer visiteren geregeld (onaangekondigd) examenlocaties om na te gaan of de erkende exameninstituten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

EVC

Met ingang van 1 april 2022 is EVC afgeschaft