Erkenning en toezicht exameninstituten

Door het CDFD erkende instituten kunnen de digitale Wft-examens en de EVC-trajecten voor Wft-certificering afnemen. Onderstaand vindt u meer informatie over het aanvragen of verlengen van de erkenning of het aanmelden van een extra examenlocatie.

Aanvragen en verlengen erkenning exameninstituut

Instituten kunnen een aanvraag indienen bij het CDFD om voor de eerste keer erkend te worden als Wft-exameninstituut. Daartoe moet een instituut voldoen aan de procedures en voorschriften vastgelegd in het Document Voorschriften erkenning exameninstituut. Dit document en het aanvraagformulier (formulier A1) kunt u downloaden van de CDFD-website. Na verloop van de erkenningstermijn kan een instituut verlenging van de erkenning aanvragen. Een verlenging van de erkenning kan via het formulier A2 worden aangevraagd.

De formulieren worden momenteel herzien. In februari 2022 zijn de formulieren weer beschikbaar.

 

Aanvragen en afmelden examenlocatie

Een geaccrediteerd exameninstituut kan een extra examenlocatie aanvragen met de formulieren B Aanmeld formulier Extra examenlocatie en het formulier DUO – Aanvragen examenlocatie. De behandelingstermijn voor deze aanvraag bedraagt minimaal één maand.

Een inactieve examenafnamelocatie moet afgemeld worden.

Toezicht

Het operationele toezicht wordt uitgevoerd door het CDFD en de Stichting Examenkamer, die door het CDFD gemachtigd is als toezichthouder. Het CDFD en de Stichting Examenkamer visiteren geregeld (onaangekondigd) examenlocaties om na te gaan of de erkende exameninstituten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Aanvragen EVC

Exameninstituten die EVC-procedures willen uitvoeren voor de examinering van initiële examens of PE-examens kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het CDFD. Om erkenning aan te vragen moet aan een aantal kwaliteitseisen worden voldaan.

Het CDFD stelt vast of een exameninstituut voldoet aan de vereisten om EVC-procedures te mogen uitvoeren voor de examinering van Wft-modules of PE-toetsen (in het algemeen). Een instelling dient daartoe onderstaand aanvraagformulier in, inclusief de gevraagde bewijsstukken.

Nadat de EVC-procedure succesvol is afgesloten ontvangt de kandidaat een diploma per behaalde beroepskwalificatie en een certificaat per behaalde module.