Samenstelling Bijzondere Examens

De Bijzondere Examens zijn op beroepskwalificatieniveau samengesteld en bevatten vragen over ontwikkelingen uit de onderliggende modules en vragen over generieke vaardigheden en competenties van de topmodule .  In de hieronder genoemde documenten vindt u informatie met betrekking tot:

  • De duur, het aantal vragen, het aantal punten en de cesuur van het Bijzonder Examen(de kenmerken);
  • De verhouding van de ontwikkelingen uit de verschillende modules en de generieke vaardigheden en competenties in het Bijzonder Examen (de toetstmatrijs);
  • De ontwikkelingen die in het Bijzonder Examen zijn opgenomen met de bijbehorende toetstermen;
  • Een toelichting op de hierboven genoemde onderwerpen.