Initieel examen Schadeverzekeringen particulier

Met de module Schadeverzekeringen particulier en de module Basis heeft u de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier.

Bekijk de tabbladen hieronder voor alle informatie over het examen van de module Schadeverzekeringen particulier.