Initieel examen Schadeverzekeringen zakelijk

Met de module Schadeverzekeringen zakelijk samen met de modules Basis en Schadeverzekeringen particulier heeft u de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

Bekijk de tabbladen hieronder voor alle informatie over het examen van de module Schadeverzekeringen zakelijk.