Initieel examen Vermogen

Met de module Vermogen en de module Basis heeft u de beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Bekijk de tabbladen hieronder voor alle informatie over het examen van de module Vermogen.