Initieel examen Zorgverzekeringen

Met de module Zorgverzekeringen behaalt u de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering.

Bekijk de tabbladen hieronder voor alle informatie over het examen van de module Zorgverzekeringen.