Erkenning en toezicht

Door het CDFD erkende  instituten kunnen de digitale Wft-examens en de EVC-trajecten voor Wft-certificering afnemen. Onderstaand vindt u meer informatie over het aanvragen of verlengen van de erkenning of het aanmelden van een extra examenlocatie.

Aanvragen en verlengen erkenning exameninstituut

Instituten kunnen een aanvraag indienen bij het CDFD om erkend te worden als Wft-exameninstituut. Om erkenning aan te vragen, moet een instituut voldoen aan de procedures en voorschriften vastgelegd in het Document Voorschriften erkenning exameninstituut.  Dit document en het aanvraagformulier kunt u downloaden van de CDFD-website. Na verloop van de erkenningstermijn kan een instituut verlenging van de erkenning aanvragen.

Aanvragen en afmelden examenlocatie

Een geaccrediteerd exameninstituut kan een extra examenlocatie aanvragen. De termijn voor deze aanvraag bedraagt minimaal één maand. Tevens moet een inactieve examenafnamelocatie afgemeld worden.

Toezicht

Het operationele toezicht wordt uitgevoerd door het CDFD en de Stichting Examenkamer, die door het CDFD gemachtigd is als toezichthouder. Het CDFD en de Stichting Examenkamer visiteren geregeld (onaangekondigd) examenlocaties om na te gaan of de erkende exameninstituten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Aanvragen EVC

Exameninstituten die EVC-procedures willen uitvoeren voor de examinering van initiële examens of PE-examens kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het CDFD. Om erkenning aan te vragen moet aan een aantal kwaliteitseisen worden voldaan.

Exameninstituten

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen op examenlocaties van erkende exameninstituten.

Overzicht erkende exameninstituten