Aanvragen EVC

Exameninstituten die EVC-procedures willen uitvoeren voor de examinering van initiële examens of PE-examens kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het CDFD. Om accreditatie aan te vragen moet aan een aantal kwaliteitseisen worden voldaan.

Het CDFD stelt vast of een exameninstituut voldoet aan de vereisten om EVC-procedures te mogen uitvoeren voor de examinering van Wft-modules of PE-toetsen (in het algemeen). Een instelling dient daartoe onderstaand aanvraagformulier in, inclusief de gevraagde bewijsstukken.

Nadat de EVC-procedure succesvol is afgesloten ontvangt de kandidaat een diploma per behaalde beroepskwalificatie en een certificaat per behaalde module.