Exameninstituut

Aanvragen en verlengen erkenning

Er moet aan enkele voorwaarden worden voldaan om erkend te worden als exameninstituut. Als het exameninstituut erkend is, dienen de locaties waar examenafnamen plaats gaan vinden, aangemeld te worden.

De erkenning is tijdelijk. Na verloop van de erkenningstermijn kan een instituut verlenging aanvragen met behulp van het  Aanvraagformulier Verlenging Erkenning.