Exameninstituut

Aanvragen en verlengen accreditatie

Er moet aan enkele voorwaarden worden voldaan om erkend te worden als exameninstituut. Als het exameninstituut geaccrediteerd is, dienen de locaties waar examenafnamen plaats gaan vinden, aangemeld te worden.

De accreditatie is tijdelijk. Na verloop van de accreditatietermijn kan een instituut verlenging van de accreditatie aanvragen met behulp van het formulier Verlengen accreditatie.