Aanvragen/afmelden extra examenlocatie

Een exameninstituut kan, na accreditatie, extra examenlocaties bij het CDFD aanvragen.

Als een exameninstituut een extra locatie wil aanvragen voor de afname van examens, dan moet dat met behulp van een tweetal formulieren. Ten eerste het CDFD-formulier Aanvragen examenlocatie. Daarnaast treft u een formulier aan van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): ook daar moet de (extra) examenlocatie worden aangemeld.

Indien geen gebruik meer wordt gemaakt van een examenafnamelocatie dan moet deze worden afgemeld middels het formulier.