Examens

Alle Wft-examens worden uitsluitend digitaal afgenomen vanuit de Centrale Examenbank Wft.

De Centrale Examenbank wordt namens de minister van Financiën inhoudelijk beheerd door het CDFD. Dit betekent dat het CDFD verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de examens en de examenvragen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor de technische aspecten van het digitaal examineren.

Voorschriften voor exameninstituten

In de voorschriften voor exameninstituten staat omschreven hoe exameninstituten de examenafname op de examenlocaties moeten uitvoeren.

Kwaliteitsborging

Het CDFD besteedt grote aandacht aan de kwaliteit van deze examens. In bijgaand document wordt beschreven hoe de kwaliteit van de examentoetsing wordt gewaarborgd.

Actualiseren van examens

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens (initieel en PE-examens) verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst op 1 april.

Scoringsregels

In het examen komen verschillende vraagsoorten aan bod. De scoring per vraagsoort kan verschillen. In dit document worden de scoringsregels uitgebreid uitgelegd.

Kandidatenbrochure

Kandidaten kunnen zich met behulp van de kandidatenbrochure voorbereiden op hun examen. Zij ontvangen de brochure automatisch met de aanmeldingsbevestiging voor het examen.

Eind- en toetstermen

Alle Wft-examens zijn gebaseerd op eind-en toetstermen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen.

Samenstelling Wft-examens

In de samenstellingsdocumenten is vastgelegd hoe de examens zijn opgebouwd. Opleiders kunnen de samenstellingsdocumenten gebruiken als uitgangspunt voor hun opleidingsmateriaal.