Actualiseren van examens

Veranderingen wet- en regelgeving in Wft-examens

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens (initieel en PE-examens) verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst op 1 april.

Wet- en regelgeving in de Wft-examens

Op de Wft-examens is een grote verscheidenheid van wet- en regelgeving van toepassing. Op deze wet- en regelgeving kunnen op zeer uiteenlopende momenten wijzigingen plaatsvinden. Door de constante wijzigingen is het onmogelijk om de Wft-examens altijd up-to-date te houden met de wet- en regelgeving van dat moment. Bovendien is het ook onmogelijk om al het opleidingsmateriaal voortdurend aan te passen op elke tussentijdse wijziging. Om die reden is er voor gekozen de wet- en regelgeving waarop de examenvragen gebaseerd zijn eenmaal per jaar aan te passen.  De aanpassingsdatum is elk jaar op 1 april. De examenvragen worden op deze datum aangepast naar de geldende wet- en regelgeving op 1 januari van dat jaar. Met een eenmalige aanpassing van de Wft-examens op 1 april wordt voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de mogelijke ingangsdatum van de verschillende wijzigingen.

Peilmoment

De datum 1 januari geldt dus als zogenoemd peilmoment. Alle wet- en regelgeving die op dit moment geldt, wordt als uitgangspunt gebruikt voor de examenvragen vanaf 1 april van datzelfde jaar. Vanaf  1 januari tot 1 april hebben het CDFD en de verschillende opleidingsinstituten de gelegenheid respectievelijk examenvragen en  opleidingsmateriaal te (laten) ontwikkelen of aan te passen.

Gevolgen voor kandidaten

  • Kandidaten die vóór 1 april 2022 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2021 het uitgangspunt is voor de examenvragen.
  • Kandidaten die na 1 april 2022 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2022 het uitgangspunt is voor de examenvragen.