Eind-en toetstermen

De Wft-examens zijn gebaseerd op eind-en toetstermen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen.

Per module zijn de eindtermen verdeeld over de algemene kennis en vaardigheden en de verschillende taken van de adviseur. De toetstermen geven vervolgens aan wat er met betrekking tot de eindtermen van de kandidaten wordt verwacht.

Eind- en toetstermen vanaf 1 april 2019