Eind-en toetstermen en toetsmatrijzen

De initiële en PE-examens zijn gebaseerd op de eind-en toetstermen en de toetsmatrijzen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. In de toetsmatrijzen staat omschreven in welke verhouding de toetstermen in de examens zijn verwerkt.

Per module zijn de eindtermen verdeeld over de algemene kennis en vaardigheden en de verschillende taken van de adviseur. De toetstermen geven vervolgens aan wat er met betrekking tot de eindtermen van de kandidaten wordt verwacht. In welke verhouding de toetstermen in de initiële examens worden bevraagd staat in de toetsmatrijzen.

Eind- en toetstermen vanaf 1 april 2018