Samenstelling PE-examens

De PE-examens zijn op beroepskwalificatieniveau samengesteld en bevatten ontwikkelingen uit de onderliggende modules.  In de hieronder genoemde documenten vindt u informatie met betrekking tot:

  • De duur, het aantal vragen, het aantal punten en de cesuur van het PE-examen (de kenmerken);
  • De verhouding van de ontwikkelingen uit de verschillende modules in het PE-examen (de toetstmatrijs);
  • De ontwikkelingen die in het PE-examen zijn opgenomen met de bijbehorende toetstermen;
  • Een toelichting op de hierboven genoemde onderwerpen.