Vakbekwaamheid

Er geldt een Wft-diplomaplicht voor alle financieel adviseurs. Hiermee wordt geborgd dat een consument er op kan vertrouwen dat een financieel adviseur beschikt over de actuele kennis en vaardigheden om een passend advies te geven.

Welk diploma een financieel adviseur nodig heeft hangt af van de beroepskwalificatie die verplicht is voor de werkzaamheden van de financieel adviseur.

Een beroepskwalificatie is opgebouwd uit één of meer Wft-modules.  Hoe de negen verschillende beroepskwalificaties zijn opgebouwd, is weergegeven in het vakbekwaamheidsbouwwerk onderaan deze pagina. De Wft-modules kunnen worden behaald door het behalen van initiële Wft-examens.  Wft-examens zijn staatsexamens die digitaal per kandidaat worden samengesteld uit de Centrale Examenbank.

Consultaties

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening consulteert regelmatig belanghebbenden in de financiële sector bij de totstandkoming of aanpassing van regelgeving. 

PE-examens

De adviesbevoegdheid van beroepskwalificatie(s) moeten door de financieel adviseurs worden onderhouden. Met het behalen van (een) PE-examen(s) toont de financieel adviseur eenmaal per PE-periode  aan dat hij kennis heeft van de ontwikkelingen in zijn markt en dat hij deze ontwikkelingen kan toepassen.

Heeft de adviseur voor het einde van een PE-periode het/de  benodigde PE-examen(s) niet behaald, dan mag de adviseur niet meer adviseren, totdat de adviseur dit door middel van bijvoorbeeld een bijzonder examen, heeft hersteld.

De examenvragen in de PE-examens gaan over ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van één jaar voor de peildatum van 1 januari hebben plaatsgevonden of die nog steeds relevant zijn.  Voor de PE-examens van 2018 betekent dit dat deze de ontwikkelingen zullen bevatten de ingaan of bekend zijn op 1 januari 2018, aangevuld met de nog steeds relevante ontwikkelingen die ingegaan zijn of bekend waren op 1 januari 2017 en 2016. De PE-examens van 2019 zullen met ingang van 1 april 2019 de ontwikkelingen bevatten die ingaan of bekend zijn op 1 januari 2019, aangevuld met de nog steeds relevante ontwikkelingen die ingegaan zijn of bekend waren op 1 januari 2018 en 2017, enzovoort.

PE-periode 1

1 april 2017 t/m 31 maart 2019

PE-periode 2

1 april 2019 t/m 31 maart 2022

PE-periode 3

1 april 2022 t/m 31 maart 2025

Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

Het was voor velen in de praktijk wennen aan de veranderingen van het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk:  een nieuwe modulaire indeling, beroepskwalificaties, het uitgebreider toetsen van vaardigheden, competenties en professioneel gedrag, andere wijze van examinering enzovoorts.

Permanent actueel vakbekwaam

De Wft-diplomaplicht geldt voor financieel adviseurs. Daarnaast geldt zowel voor adviseurs als voor klantmedewerkers de verplichting om “permanent actueel vakbekwaam” te zijn. Klantmedewerkers zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Een onderneming mag zelf bepalen hoe zij die norm invult. Op de website van AFM leest u meer over permanent actueel vakbekwaam.

Wft-certificaten en diploma’s

Na het behalen van een examen stuurt DUO een diploma of certificaat naar het betreffende exameninstituut. Het exameninstituut zorgt voor de verzending aan de examenkandidaat.

DUO verstrekt een certificaat bij het behalen van een losse module, als er geen sprake is van een nieuwe beroepskwalificatie.
DUO verstrekt een diploma bij het behalen van een module, die voor de kandidaat leidt tot een beroepskwalificatie.

Bij het behalen van een PE-examen wordt een PE-certificaat verstrekt. Per PE-examen wordt één certificaat verstrekt. Er wordt geen PE-certificaat verstrekt voor de onderliggende beroepskwalificaties.

Met het beroepskwalificatie-diploma én (alle) achtereenvolgende PE-certificaten toont de kandidaat zijn vakbekwaamheid aan.