Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

Het CDFD heeft in 2017 de modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk geanalyseerd. Er is door een externe partij in opdracht van het CDFD, in samenspraak met het ministerie van Financiën, onderzoek verricht naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek een adviesdocument opgesteld en deze verzonden aan het ministerie van Financiën.

Kamerbrief inzake analyse vakbekwaamheidsbouwwerk