Mijn Wft

Mijn Wft geeft toegang tot het digitaal Wft-register. In Mijn Wft kunt u zien voor welke beroepskwalificaties u adviesbevoegd bent en welke Wft-diploma’s en -certificaten u heeft behaald. Daarnaast staan in Mijn Wft uw behaalde examenresultaten (vanaf 2014) en de bij DUO bekende contactgegevens.

Via Mijn Wft kunt u ook naar Mijn diploma’s gaan om uw diploma’s of certificaten te downloaden.

U kunt uw diploma of certificaat na twee werkdagen downloaden. Daarnaast stuurt DUO binnen vijf weken uw papieren diploma of certificaat naar het exameninstituut. Uw exameninstituut verzorgt vervolgens de uitreiking ervan.

U kunt het digitale diploma of certificaat opslaan in uw digitale dossier. Ook kunt u het digitale diploma of certificaat mailen aan uw (toekomstig) werkgever. De echtheidskenmerken blijven dan bestaan. Print u het uit dan vervallen de echtheidskenmerken.

U kunt hier met uw DigiD inloggen in Mijn Wft.

Lees de veel gestelde vragen voor meer informatie.