17 januari 2024

CDFD statistieken Wft-examens april 2023 tot en met december 2023

CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de slagingspercentages en de aantallen afgenomen Wft-examens aan over de periode april 2023 tot en met december 2023.

Ook de groei van het aantal beroepskwalificaties en het aantal verlengde adviesbevoegdheden is weergegeven.

De statistieken van andere periodes vindt u op de website onder Publicaties.

CDFD statistieken Wft-examens april 2023 tot en met december 2023

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg