15 juli 2024

CDFD statistieken Wft-examens april 2024 tot en met juni 2024

 

CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de slagingspercentages en de aantallen afgenomen Wft-examens aan over de periode april 2024 tot en met juni 2024.

Ook de groei van het aantal beroepskwalificaties en het aantal verlengde adviesbevoegdheden is weergegeven.

De statistieken van andere periodes vindt u op de website onder Publicaties.

CDFD Statistieken Wft Examens Apr Jun 2024

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg