22 mei 2024

Evaluatie CDFD

De KWINK Groep heeft in opdracht van het ministerie van Financiën het CDFD geëvalueerd.

Doeltreffendheid en doelmatigheid
Het CDFD voert drie gemandateerde taken uit:

  • Advisering over eind- en toetstermen;
  • Inhoudelijk beheer van de centrale examenbank;
  • Erkenning van en toezicht op exameninstituten.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de kwaliteit van de door het CDFD opgestelde examenvragen en de samenstelling van examens hoog is. Het verlenen van erkenningen aan en het toezicht op exameninstituten vormt een waarborg voor de kwaliteit van examinering.
Op grond hiervan wordt gesteld dat het CDFD met het uitvoeren van de drie mandaattaken bijdraagt aan de kwaliteit van examens en examinering, en daarmee aan de doelstelling van de examenketen dat financieel dienstverleners aantoonbaar beschikken over relevante kennis/vaardigheden.
Ook heeft het CDFD de uitvoering van taken volgens KWINK op een slimme en efficiënte wijze georganiseerd.

Enkele aanbevelingen
KWINK signaleert enkele verbeterpunten en doet hiervoor aanbevelingen. In het kort:

  • Zet de inspanningen voort om een grotere groep van stakeholders uit de sector input te laten geven over ontwikkelingen voor de eind- en toetstermen;
  • Maak als ministerie en CDFD afspraken over hoe om te gaan met een situatie waarbij er weinig ontwikkelingen zijn;
  • Geef een sluitende onderbouwing voor de volumenorm van 650 examens bij de initiële erkenning van exameninstituten;
  • Werk de onderbouwing van de toezichtstrategie nader uit en verhoog de kwaliteit van de rapportages;
  • Verbeter de consistentie van toezichtbezoeken door de Examenkamer en het CDFD;
  • Verbeter het juridisch kader van het CDFD.

Continu proces
Vanzelfsprekend gaat het CDFD aan de slag met de aanbevelingen. Hoe? Zie hier de uitgebreide reactie van het CDFD. De volledige evaluatie is hier te lezen, de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is hier te vinden.
Het CDFD blijft zich inzetten om de doelmatigheid en doeltreffendheid verder te verbeteren, in samenspraak met ministerie, ketenpartners en stakeholders. Door de uitwerking van deze aanbevelingen maar ook als continu proces.

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg