21 juni 2022

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden –  net als voorgaande jaren -uitgenodigd ontwikkelingen (actualiteiten) aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De geselecteerde ontwikkelingen – en de daaraan gekoppelde toetstermen – worden vanaf 1 april 2023 in de Wft-examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens, de Bijzondere examens en de initiële examens.

Inventarisatie en selectie
U kunt tot en met 24 juli a.s. nieuwe ontwikkelingen aandragen. Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie.

Eerder ontvangen ontwikkelingen
Het CDFD heeft vooraf al een aantal ontwikkelingen ontvangen. Deze zijn opgenomen in het inventarisatieformulier. Deze ontwikkelingen zijn niet definitief. Uw aanvulling op deze ontwikkelingen is van harte welkom.

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen kunt u eenvoudig aan het inventarisatieformulier toevoegen. Geeft u minimaal aan wat aan de ontwikkeling ten grondslag ligt en vermeld bijvoorbeeld de nieuwe wet- of regelgeving, richtlijn, gedragscode of bedrijfsregeling?

De al ontvangen ontwikkelingen en de nieuw aangedragen ontwikkelingen die u opgeeft worden samengevoegd, waarna de PE-commissie de ontwikkelingen selecteert. In het najaar wordt de minister van Financiën over de op te nemen ontwikkelingen en toetstermen geadviseerd. Het besluit van de minister over de ontwikkelingen en toetstermen wordt hierna geconsulteerd door de minister van Financiën.

Criteria en aanlevering
Het inventarisatieformulier en de selectiecriteria vindt u via de links hieronder. U kunt de ontwikkelingen insturen via: info@cdfd.nl .

Selectiecriteria Wft-PE ontwikkelingen
Inventarisatiedocument Wft-PE ontwikkelingen 2023

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg