1 juli 2024

Nieuw collegelid: Ingrid Visscher

De minister van Financiën heeft Ingrid Visscher benoemd als collegelid tot 1 juli 2029.

Ingrid Visscher heeft ruim 35 jaar ervaring als bestuurder en (in aanvang) manager in de verzekeringssector en werkte zowel met gevolmachtigde agenten als het provinciale intermediair. Haar ervaring deed zij op bij meerdere verzekeraars met verschillende distributiekanalen. Zij maakte van 2007 tot 2015 een uitstap uit de verzekeringsbranche om haar ervaring te verbreden, en keerde terug in de sector in 2015. Zij was, naast bestuurder van De Vereende, actief als bestuurslid bij het Verbond van Verzekeraars, als commissaris en was ook lid van de Monitoring Commissie Governance Code Verzekeringen (2011-2013) ingesteld door het Ministerie van Financiën.

In het College krijgt Ingrid als aandachtsgebied intermediairs en aanbieders.
Zij vervangt Fred de Jong die aftreedt vanwege het verlopen van zijn benoemingstermijn. Het College dankt Fred voor zijn zeer waardevolle bijdrage de afgelopen 10 jaar en kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met Ingrid.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg