20 februari 2024

Tien jaar Wft-examens

Tien jaar Wft-examens

Op 3 februari was het tien jaar geleden dat het eerste Wft-examen uit de centrale examenbank werd afgenomen. In dit nieuwsbericht blikt het CDFD daarom terug op de afgelopen 10 jaar en vooruit naar de toekomstige ontwikkelingen.

Terugblik

Sinds 2014 gelden er vakbekwaamheidseisen voor alle medewerkers in de financiële dienstverlening met klantcontact. De eisen zijn tweeledig. Medewerkers moeten ten eerste op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied en deze kunnen toepassen in hun werk. Daarnaast geldt voor adviseurs in de financiële dienstverlening een diplomaplicht. Een adviseur heeft een geldig diploma nodig voor het adviseren over een bepaald vakgebied. Een adviesbevoegdheid wordt onderhouden met een driejaarlijks PE-examen. Erkende exameninstituten nemen de digitale examens van de adviseurs af. De vragen uit de examens komen uit de centrale examenbank. Het CDFD ontwikkelt de inhoud van de examens, DUO zorgt voor het technisch beheer van de examenbank en het registreren van de uitslagen.

Tot 2017 konden adviseurs die al over een diploma beschikten deze diploma’s omwisselen door het behalen van een zogenoemd PEplus-examen. In deze periode hebben meer dan honderdduizend kandidaten examen gedaan. Deze kandidaten hebben hiermee meer dan driehonderdduizend beroepskwalificaties behaald (zie tabel 1). Let wel: Basis was in die periode nog een zelfstandige beroepskwalificatie.

Aantallen PEplus-periode Feb 2014 – jan 2017
Afgenomen examens 351.151
Kandidaten met één of meerdere beroepskwalificatie(s) 106.193
Totaal behaalde beroepskwalificaties 308.308
Gemiddeld aantal beroepskwalificaties per kandidaat 2,9

(Tabel 1)

Na een aantal jaar ervaring met het nieuwe stelsel is een analyse uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Op basis van aanbevelingen werden per 1 april 2019  twee aanpassingen doorgevoerd:

  1. De Adviseur Hypothecair krediet mag ook adviseren over consumptieve kredieten.
  2. De beroepskwalificatie Basis vervalt. Er wordt alleen nog gesproken over de module Basis.

Sinds die wijzigingen is er één volledige PE periode geweest. Door de aanpassingen  neemt het aantal PE-examens en diploma’s ten opzichte van de vorige periode af (zie tabel 2). Er is namelijk geen PE-plicht meer voor de module Basis en adviseurs Hypothecair krediet hoeven geen diploma Consumptief krediet meer te behalen.

(Tabel 2)

[1] Let op! De huidige PE-periode is nog niet afgerond.
[2] Let op! Het aantal Adviseurs in de eerste PE-periode is gecorrigeerd voor het aantal Adviseurs Basis.

Vanaf 2019 is het voor financieel adviseurs die de adviesbevoegdheid hebben laten verlopen mogelijk deze te herstellen door het behalen van een Bijzonder examen. De aantallen Bijzondere examens zijn beperkt: tussen 1 april 2019 en 1 april 2022 werden er 325 Bijzondere examens afgenomen.

Hoe het totaal aantal examens zich zal ontwikkelen in de huidige periode is nog niet zeker: het aantal Bijzondere examens blijft ook in deze periode  beperkt. Het aantal behaalde initiële modules lijkt rond hetzelfde aantal als de vorige PE-periode uit te komen. Net als bij voorgaande PE-periodes, zien we nu ook dat de meeste adviseurs ervoor kiezen de PE-examens in het laatste deel van de PE-periode te behalen.

Interessante ontwikkelingen

Het CDFD zet samen met DUO stappen in verdere digitalisering. In 2020 is de website ‘Mijn Wft’ geïntroduceerd. Een kandidaat kan online zien welke diploma’s en certificaten zijn behaald en tot wanneer de kandidaat adviesbevoegd is. En sinds april 2023 is het mogelijk om diploma’s en certificaten digitaal te downloaden. Adviseurs kunnen hiermee gemakkelijk hun diploma of certificaat opslaan of doorsturen naar hun werkgever. Doordat het digitale document voorzien is van een certificaat van DUO staat de echtheid vast.

De wereld van de financiële dienstverlening is een dynamische wereld waarin talloze ontwikkelingen spelen. Dit signaleert ook de AFM in de Trendzicht 2024. Een greep uit de ontwikkelingen die op termijn invloed kunnen gaan hebben op het vak van financieel adviseurs en de vakbekwaamheid:

  • Algemene ontwikkelingen: ontwikkelingen op de markt van financieel dienstverleners, adviseurs en bemiddelaars (consolidatie, gewijzigde verdienmodellen en een meer professionele organisatie), demografische ontwikkelingen (vergrijzing, nieuwe digitaal-gedreven generatie, groei en toenemende diversiteit) en belangrijke regelgevingstraject (Wtp).
  • Verduurzaming: er is grote druk op de financiële sector om vaart te maken met duurzaamheidstransitie, maar de impact van verduurzamingsinitiatieven is niet altijd duidelijk voor de consument. Klimaatrisico’s vertalen zich in risico’s voor de financiële sector en bewustwording van klimaatrisico’s en verzekering ertegen blijven achter.
  • Digitalisering: met impact op bedrijfsvoering van ondernemingen, maar ook grote impact op product(vorm), advies en distributie en dit zal tot een grotere rol van technologiebedrijven in de financiële sector leiden.

Het CDFD volgt met interesse, samen met de sector, ontwikkelingen die op termijn impact gaan hebben op de adviesbekwaamheid. Met als doel om te blijven zorgen voor goede en actuele examens voor financieel dienstverleners.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg