26 juni 2023

Uitnodiging aandragen nieuwe ontwikkelingen

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden – net als voorgaande jaren – uitgenodigd ontwikkelingen (actualiteiten) aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De geselecteerde ontwikkelingen – en de daaraan gekoppelde toetstermen – worden vanaf 1 april 2024 in de Wft-examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens, de Bijzondere examens en de initiële examens.

Inventarisatie en selectie

U kunt tot en met 21 juli a.s. nieuwe ontwikkelingen aandragen. Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen kunt u eenvoudig in het inventarisatieformulier plaatsen. Geeft u minimaal aan wat aan de ontwikkeling ten grondslag ligt en vermeld bijvoorbeeld de naam van de nieuwe wet- of regelgeving.

De nieuw aangedragen ontwikkelingen die u opgeeft worden op basis van de selectiecriteria door de PE-commissie geselecteerd. In het najaar wordt de minister van Financiën over de op te nemen ontwikkelingen en de bijpassende toetstermen geadviseerd. Het besluit van de minister over de ontwikkelingen en toetstermen wordt daarna nog ter consultatie voorgelegd aan de markt.

Criteria en aanlevering

Het inventarisatieformulier en de selectiecriteria vindt u via de links hieronder. U kunt de ontwikkelingen insturen via: info@cdfd.nl .

– Selectiecriteria Wft-PE ontwikkelingen
– Inventarisatieformulier Wft-PE ontwikkelingen 2024

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg