Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

Afmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder afmelden voor nieuwsberichten van het CDFD.

Inhoud PE-examens 2017 bekend

17-01-2017

Conform het advies “Wft ontwikkelingen 2017” van het CDFD zijn de toetstermen, die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen 2017, opgenomen in de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” per 1 april 2017. Ook zullen een aantal andere aanpassingen van de toetstermen in de Regeling worden verwerkt. Daarmee is de inhoud van de PE-examens, die met ingang van 1 april 2017 worden afgenomen, definitief vastgesteld.

CDFD verlengt de erkenningen van zeven Wft-exameninstituten

29-12-2016

De verlenging van de erkenning als Wft-exameninstituut, op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, is door het CDFD verleend aan:

Antwoorden minister Dijsselbloem schriftelijk overleg ‘Vakbekwaamheidsbouwwerk’

09-12-2016

Antwoorden over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en volmacht.

Einde overgangstermijn in zicht; eerste PE termijn start op 1 april 2017

05-12-2016

31 december 2016 sluit de overgangstermijn

Op 31 december 2016 moeten alle diplomawissels geregistreerd zijn bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tot en met 31 december 2016 kunnen Wft PEplus-examens worden afgelegd. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk een Wft PEplus- examen te doen of een diplomawissel te registreren.

Statistieken Wft Examens over de periode april 2016 tot en met september 2016

12-10-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2016 tot en met september 2016.

Overgangstermijn nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen eindigt op 1 januari 2017

11-10-2016

Sinds 1 januari 2014 gelden de nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen. Financieel adviseurs die op 31 december 2013 voldeden aan de toenmalige vakbekwaamheidseisen hebben tot 1 januari 2017 de tijd om een Wft-PEplus examen te behalen. Met behulp van het behaalde PEplus examen kan een financieel adviseur tijdens de overgangsperiode zijn oude (geldige) Wft diploma’s omwisselen voor nieuwe Wft diploma’s.

Statistieken Wft Examens over de periode april 2016 tot en met juni 2016

07-07-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2016 tot en met juni 2016.

Kamerbrief Minister inzake diplomaplicht APF, analyse vakbekwaamheidsbouwwerk en volmachtmodule

30-06-2016

Bijgaand treft u de brief aan van de minister van Financiën gericht aan de Tweede Kamer inzake diplomaplicht APF, analyse vakbekwaamheidsbouwwerk en volmachtmodule.

Statistieken Wft Examens in de periode maart 2015 tot en met maart 2016

05-04-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In bijgaand document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode maart 2015 t/m maart 2016.

Statistieken Wft Examens in de periode maart tot en met december 2015

12-01-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In bijgaand document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode maart 2015 t/m december 2015.

Deel uw ervaringen over het examen met het CDFD

03-11-2015

Het CDFD heeft een vragenlijst ontwikkeld waarin de examenkandidaat zijn ervaring met het Wft-examen kan delen met het CDFD. 

Statistieken Wft Examens in de periode maart tot en met september 2015

22-10-2015

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In bijgaand document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode maart 2015 t/m september 2015.

Pagina's