Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

Toetsmatrijzen initiële examens vanaf 1 april 2017

20-01-2017

De initiële examens zijn gebaseerd op de eind-en toetstermen en de toetsmatrijzen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. In de toetsmatrijzen van de initiële examens staat omschreven in welke verhouding de toetstermen in de examens zijn verwerkt.

Inhoud PE-examens 2017 bekend

17-01-2017

Conform het advies “Wft ontwikkelingen 2017” van het CDFD zijn de toetstermen, die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen 2017, opgenomen in de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” per 1 april 2017. Ook zullen een aantal andere aanpassingen van de toetstermen in de Regeling worden verwerkt. Daarmee is de inhoud van de PE-examens, die met ingang van 1 april 2017 worden afgenomen, definitief vastgesteld.

CDFD verlengt de erkenningen van zeven Wft-exameninstituten

29-12-2016

De verlenging van de erkenning als Wft-exameninstituut, op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, is door het CDFD verleend aan:

Antwoorden minister Dijsselbloem schriftelijk overleg ‘Vakbekwaamheidsbouwwerk’

09-12-2016

Antwoorden over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en volmacht.

Einde overgangstermijn in zicht; eerste PE termijn start op 1 april 2017

05-12-2016

31 december 2016 sluit de overgangstermijn

Op 31 december 2016 moeten alle diplomawissels geregistreerd zijn bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tot en met 31 december 2016 kunnen Wft PEplus-examens worden afgelegd. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk een Wft PEplus- examen te doen of een diplomawissel te registreren.

CDFD erkent Webhelp Nederland B.V. als exameninstituut

25-11-2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Webhelp Nederland B.V. per 24 november 2016 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens.

CDFD erkent B.ICT Solutions V.O.F. als exameninstituut

14-11-2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen B.ICT Solutions V.O.F. per 11 november 2016 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens.

Intrekking erkenning Reaal N.V. t h/o Reaal College als Wft-exameninstituut

04-11-2016

De erkenning van Reaal N.V. t h/o Reaal College als Wft-exameninstituut is op verzoek van Lindenhaeghe B.V. per 2 november 2016 ingetrokken. Lindenhaeghe B.V. heeft Reaal College overgenomen.

CDFD erkent Stichting Hogeschool van Amsterdam als exameninstituut

31-10-2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Stichting Hogeschool van Amsterdam per 27 oktober 2016 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens.

Intrekking erkenning StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. als Wft-exameninstituut

25-10-2016

De erkenning van StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. als Wft-exameninstituut is op eigen verzoek per 21 oktober 2016 ingetrokken. Hoffelijk Examens N.V. heeft de onderneming overgenomen.

CDFD zendt advies Wft Ontwikkelingen 2017 naar ministerie van Financiën

24-10-2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies voor de Ontwikkelingen 2017 verzonden aan het ministerie van Financiën. Ontwikkelingen die deze zomer door de markt zijn aangedragen en de reacties op de daarna gehouden consultatieronde zijn door het College gewogen en waar nodig verwerkt.

Statistieken Wft Examens over de periode april 2016 tot en met september 2016

12-10-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2016 tot en met september 2016.

Pagina's