Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

Kamerbrief uitwerking moties vakbekwaamheid financiële adviseurs

10-07-2015

Bijgaand treft u de brief aan van de minister van Financiën waarin wordt toegelicht de wijze van uitvoering van de motie "Verlenging van de overgangstermijn voor centrale Wft-examinering" en de motie "Zo snel mogelijk opnemen van een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen in de wet- en regelgeving".

Antwoorden minister Dijsselbloem schriftelijk overleg Wft-examinering april 2015

22-04-2015

Bijgaand treft u aan de antwoorden van minister Dijsselbloem inzake het schriftelijk overleg Wft-examinering met twee bijlagen.Tevens is bijgevoegd een overzicht van de slagingspercentages tot en met februari 2015.

Kamerbrief stand van zaken Wft-Examinering

27-01-2015

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken centrale Wft-examinering tot en met december 2014.

Datum inzending PE-actualiteiten gesloten

05-08-2014

Op 25 juli is de inzendtermijn voor het aanleveren van  relevante actualiteiten voor de PEplus-examens vanaf 1 januari 2015 gesloten.

Pagina's