Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

Afmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder afmelden voor nieuwsberichten van het CDFD.

CDFD zendt advies Wft PE-actualiteiten 2016 naar ministerie van Financiën

13-10-2015

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies voor de PE-actualiteiten 2016 verzonden aan het ministerie van Financiën. Actualiteiten die deze zomer door de markt zijn aangedragen en de reacties op de daarna gehouden consultatieronde zijn door het College gewogen en waar nodig verwerkt.

Kamerbrief uitwerking moties vakbekwaamheid financiële adviseurs

10-07-2015

Bijgaand treft u de brief aan van de minister van Financiën waarin wordt toegelicht de wijze van uitvoering van de motie "Verlenging van de overgangstermijn voor centrale Wft-examinering" en de motie "Zo snel mogelijk opnemen van een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen in de wet- en regelgeving".

Antwoorden minister Dijsselbloem schriftelijk overleg Wft-examinering april 2015

22-04-2015

Bijgaand treft u aan de antwoorden van minister Dijsselbloem inzake het schriftelijk overleg Wft-examinering met twee bijlagen.Tevens is bijgevoegd een overzicht van de slagingspercentages tot en met februari 2015.

Kamerbrief stand van zaken Wft-Examinering

27-01-2015

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken centrale Wft-examinering tot en met december 2014.

Datum inzending PE-actualiteiten gesloten

05-08-2014

Op 25 juli is de inzendtermijn voor het aanleveren van  relevante actualiteiten voor de PEplus-examens vanaf 1 januari 2015 gesloten.

Pagina's