Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

Overgangstermijn nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen eindigt op 1 januari 2017

11-10-2016

Sinds 1 januari 2014 gelden de nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen. Financieel adviseurs die op 31 december 2013 voldeden aan de toenmalige vakbekwaamheidseisen hebben tot 1 januari 2017 de tijd om een Wft-PEplus examen te behalen. Met behulp van het behaalde PEplus examen kan een financieel adviseur tijdens de overgangsperiode zijn oude (geldige) Wft diploma’s omwisselen voor nieuwe Wft diploma’s.

Intrekking erkenning Stichting Hogeschool Rotterdam als Wft-exameninstituut

31-08-2016

De erkenning als Wft-exameninstituut van Stichting Hogeschool Rotterdam is op eigen verzoek per 1 september 2016 ingetrokken.

CDFD erkent P.J.A. Menten h/o WftLimburg.nl als exameninstituut

19-08-2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen P.J.A. Menten h/o WftLimburg.nl per 19 augustus 2016 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens

Consultatie Ontwikkelingen 2017 van start

08-08-2016

De PE-commissie van het CDFD, die het College adviseert over ontwikkelingen in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, heeft de onderwerpen geselecteerd die vanaf 1 april 2017 in aanmerking komen voor opname in de PE-examens en de initiële Wft-examens.

Datum inzending ontwikkelingen gesloten

12-07-2016

De bijdragen zijn verzameld in het verzameldocument ‘Ontwikkelingen voor 2017’. Dit verzameldocument gebruikt de PE-commissie in haar advies naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Statistieken Wft Examens over de periode april 2016 tot en met juni 2016

07-07-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2016 tot en met juni 2016.

Kamerbrief Minister inzake diplomaplicht APF, analyse vakbekwaamheidsbouwwerk en volmachtmodule

30-06-2016

Bijgaand treft u de brief aan van de minister van Financiën gericht aan de Tweede Kamer inzake diplomaplicht APF, analyse vakbekwaamheidsbouwwerk en volmachtmodule.

CDFD erkent RegioExamens B.V. als exameninstituut

24-06-2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen RegioExamens B.V. per 24 juni 2016 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens.

Nieuwe voorzitter CDFD: Paul Zevenbergen

10-06-2016

Op voordracht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is drs R.P. (Paul) Zevenbergen (1964) per 1 juli 2016 door de minister van Financiën benoemd tot voorzitter van het CDFD. Hij volgt dr. O.C. (Olaf) McDaniel op, die vanaf 2008 de functie van voorzitter van het CDFD bekleedt.
 

Markt kan opnieuw zelf actualiteiten bij CDFD aandragen

07-06-2016

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden, evenals in voorgaande jaren, uitgenodigd actualiteiten in te dienen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Statistieken Wft Examens in de periode maart 2015 tot en met maart 2016

05-04-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In bijgaand document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode maart 2015 t/m maart 2016.

Statistieken Wft Examens in de periode maart tot en met december 2015

12-01-2016

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In bijgaand document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode maart 2015 t/m december 2015.

Pagina's