Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

CDFD completeert Actualiteitendocumenten 2016

31-12-2015

Het adviesdocument Wft-PE –actualiteiten 2016 bevatte enkele actualiteiten die onder voorbehoud opgenomen waren , omdat enkele wetsvoorstellen nog niet waren aangenomen, en actualiteiten die in afwachting waren van een nadere invulling.

Deel uw ervaringen over het examen met het CDFD

03-11-2015

Het CDFD heeft een vragenlijst ontwikkeld waarin de examenkandidaat zijn ervaring met het Wft-examen kan delen met het CDFD. 

Ministerie van Financiën neemt advies PE-actualiteiten over

27-10-2015

De minister van Financiën heeft laten weten, dat hij het onlangs uitgebrachte advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening over de PE-actualiteiten van 2016 overneemt. Dit houdt in dat vanaf 1 april a.s. de PE-actualiteiten vernieuwd zijn en zowel in de PEplus-examens als in de initiële Wft-examens zijn verwerkt.

Statistieken Wft Examens in de periode maart tot en met september 2015

22-10-2015

Het CDFD publiceert met ingang van oktober 2015, één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In bijgaand document treft u aan de cijfers met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode maart 2015 t/m september 2015.

CDFD zendt advies Wft PE-actualiteiten 2016 naar ministerie van Financiën

13-10-2015

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies voor de PE-actualiteiten 2016 verzonden aan het ministerie van Financiën. Actualiteiten die deze zomer door de markt zijn aangedragen en de reacties op de daarna gehouden consultatieronde zijn door het College gewogen en waar nodig verwerkt.

Consultatie PE-actualiteiten 2016 van start

28-08-2015

De PE-commissie van het CDFD die het College adviseert over actualiteiten in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, heeft de onderwerpen vastgesteld die vanaf 1 april 2016 in aanmerking komen voor toetsing in het PEplus-overgangstraject.

Datum inzending actualiteiten gesloten

03-08-2015

Op 31 juli is de inzendtermijn voor het aanleveren van relevante actualiteiten voor de Wft-examens vanaf 1 april 2016 gesloten.

De PE-commissie bedankt de personen en organisaties, die de actualiteiten hebben aangeleverd van harte voor hun bijdrage.

Kamerbrief uitwerking moties vakbekwaamheid financiële adviseurs

10-07-2015

Bijgaand treft u de brief aan van de minister van Financiën waarin wordt toegelicht de wijze van uitvoering van de motie "Verlenging van de overgangstermijn voor centrale Wft-examinering" en de motie "Zo snel mogelijk opnemen van een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen in de wet- en regelgeving".

Markt kan opnieuw zelf PE-actualiteiten bij CDFD aandragen

08-06-2015

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten worden, evenals in 2014, uitgenodigd PE-actualiteiten in te dienen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).Voor dit doel is een digitaal ‘Inventarisatieformulier PE-actualiteiten’ ontwikkeld. Dit formulier is te vinden op de CDFD-website.

Antwoorden minister Dijsselbloem schriftelijk overleg Wft-examinering april 2015

22-04-2015

Bijgaand treft u aan de antwoorden van minister Dijsselbloem inzake het schriftelijk overleg Wft-examinering met twee bijlagen.Tevens is bijgevoegd een overzicht van de slagingspercentages tot en met februari 2015.

Kamerbrief stand van zaken Wft-Examinering

27-01-2015

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken centrale Wft-examinering tot en met december 2014.

Ministerie van Financiën neemt advies PE-actualiteiten over

06-10-2014

De minister  van Financiën heeft laten weten, dat hij het onlangs uitgebrachte advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening over de PE-actualiteiten van 2015 overneemt. Dit houdt in dat vanaf 1 januari a.s. de PE-actualiteiten vernieuwd zijn en zowel in de PEplus-examens als in de initiële Wft-examens zijn verwerkt.

Pagina's