College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Werken bij het CDFD

Vacature collegelid

Per 1 juli 2024 ontstaat door het verlopen van de benoemingstermijn van één van de leden een vacature in het College. Deze vacature heeft als aandachtsgebied de markt van financiële dienstverlening.
Het CDFD laat zich bij de vervulling van deze vacature bijstaan door Chasse Executive Search. Klik hier voor meer informatie.

CDFD

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft) op basis van het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft:

 • Erkenning van exameninstituten;
 • Inhoudelijk beheer van de centrale examenbank;
 • Advisering van de minister van Financiën op het terrein van vakbekwaamheid.

Het CDFD bestaat uit vijf leden. Ieder lid heeft een aandachtsgebied binnen het College, dit is hieronder weergegeven. Het CDFD heeft een onafhankelijke voorzitter.

 

 

Het College bestaat uit de volgende leden

Stafbureau CDFD

Het college wordt ondersteund door een stafbureau. De dagelijkse leiding berust bij de directeur stafbureau.

 • Het stafbureau draagt zorg voor de procedurele – en inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van het college en van de twee commissies die het college heeft ingesteld:
  • – Commissie Examenontwikkeling en Kwaliteitsborging (CEK)
  • – Permanente Educatie Commissie (PEC)
 • De inhoudelijke en secretariële ondersteuning van het college en de commissies is belegd bij het stafbureau.
 • Het stafbureau voert de dagelijkse regie over de constructie en het inhoudelijk beheer van alle Wft-examens in de centrale examenbank. Daaronder valt mede uitvoeren van psychometrische analyses en het verzorgen van trainingen voor auteurs en controleurs van de examenvragen.
 • Het stafbureau houdt, in samenwerking met de Examenkamer, via steekproeven toezicht op de afname van de examens.
 • Het stafbureau geeft voorlichting aan financiële dienstverleners en exameninstituten over Wft-examens en Wft-diploma´s.
 • Het stafbureau onderhoudt contacten met stakeholders, zoals representatieve organisaties, exameninstituten, opleidingsinstanties, media en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kandidaatinput

Het CDFD verbetert zich continu en streeft daarom naar een actueel beeld van examenkandidaten en hun ervaringen met het afleggen van een examen. Daarom helpt u ons door anoniem een korte digitale vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer vijf minuten.

Ga direct naar de vragenlijst

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO is ketenpartner van het CDFD en verzorgt het functioneel en technisch beheer van de Centrale Examenbank, de inzage in het examen voor gezakte kandidaten en het verstrekken van diploma’s en certificaten aan exameninstituten. Voor informatie en nieuws over deze taken kunnen exameninstituten terecht op de website van DUO.

Besluit mandaat DUO Website DUO Wft