PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier

U kunt de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier onderhouden met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier. De module Schadeverzekeringen particulier is ook onderdeel van de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk. U kunt daarom de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier ook onderhouden met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

Relatie met de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering
Als Adviseur Schadeverzekering particulier mag u ook adviseren over zorgverzekeringen. Bent u ook Adviseur Zorgverzekering, dan kunt u volstaan met het PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier. Houd er dan wel rekening mee dat u daarmee uw adviesbevoegdheid voor de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering niet onderhoudt. U mag wel blijven adviseren over zorgverzekeringen.

Bekijk de tabbladen hieronder voor alle informatie over het examen.