Vacature lid PE-Commissie:

Wegens het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden van de Permanente Educatie Commissie (PE-Commissie) van het CDFD ontstaat medio 2024 een vacature.

De PE-Commissie adviseert het CDFD primair over ontwikkelingen in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, die opgenomen worden in PE-examens. De commissie wordt ondersteund door een secretaris vanuit het stafbureau van het CDFD.

Algemene eisen
Het nieuwe commissielid wordt benoemd op persoonlijke titel en heeft:
• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• academisch/HBO werk- en/of denkniveau;
• minimaal 10 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening;
• beschikt over een netwerk in de financiële dienstverlening;
• bij voorkeur kennis van en ervaring met examinering of feeling/bekendheid met toets/eindtermen van de Wft.

Er wordt gezocht naar een kandidaat die vanuit een helicopterview, samen met de andere leden van de PE-Commissie:

• beoordeelt of criteria om ontwikkelingen te selecteren juist zijn toegepast;
• de samenhang kan onderkennen tussen de diverse beroepskwalificaties;
• zich vakinhoudelijk kan inleven in het minimumniveau van de Wft modules met de focus op Schadeverzekeringen particulier en zakelijk.

De werkbelasting is gemiddeld genomen 4 uur per maand, met de kanttekening dat er een rustige periode in de eerste helft van het jaar wordt afgewisseld met een piekperiode in het laatste halfjaar. Een commissielid ontvangt een vergoeding voor deelname.

Wil je een maatschappelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de financiële dienstverlening en voldoe je aan het bovenstaande? Stuur dan een reactie met een CV aan Marian Meijer, secretaris PE-Commissie (m.meijer@cdfd.nl).

 

Het CDFD wil een goede afspiegeling zijn van de maatschappij en streeft naar divers en inclusief samengestelde teams, waarin respect centraal staat.