Wanneer moet ik PE-examen doen?

Financieel adviseurs moeten in elke PE-periode hun PE-examen halen. Elke beroepskwalificatie heeft een eigen PE-examen. Haalt u geen PE-examen voordat de PE-periode afloopt, dan verloopt uw adviesbevoegdheid.

PE-perioden

De huidige PE-periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025. De volgende periode duurt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2028.

Welke situatie is op u van toepassing?

Ik heb mijn beroepskwalificatie (diploma) of het laatste PE-examen van deze beroepskwalificatie behaald in de PE-periode 1 april 2022 tot 1 april 2025 U bent adviesbevoegd tot 1 april 2028

Ik heb mijn beroepskwalificatie (diploma) of het laatste PE-examen van deze beroepskwalificatie behaald in de PE-periode 1 april 2019 tot 1 april 2022 U bent adviesbevoegd tot 1 april 2025

Om na 1 april 2025 te mogen adviseren moet u PE-examen doen vóór 1 april 2025

Ik heb mijn beroepskwalificatie (diploma) of het laatste PE-examen van deze beroepskwalificatie behaald vóór 1 april 2019 en geen Bijzonder Examen gedaan. U bent niet adviesbevoegd

Om te mogen adviseren kunt u het Bijzonder Examen doen dat past bij uw beroepskwalificatie.

Ik heb mijn beroepskwalificatie (diploma) of het laatste PE-examen van deze beroepskwalificatie behaald vóór 1 april 2019 en vóór 1 april 2022 het Bijzonder Examen van deze beroepskwalificatie gehaald.
U bent adviesbevoegd tot 1 april 2025

Om na 1 april 2025 te mogen adviseren moet u PE-examen doen vóór 1 april 2025

 

Hogere topmodule in plaats van PE-examen
Adviseurs Schadeverzekering particulier en Adviseurs Vermogen kunnen in plaats van het PE-examen ook (eenmalig) een hogere topmodule halen. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Uw adviesbevoegdheid is geldig tot 1 april 2025 Het  behalen van de topmodule verlengt  de adviesbevoegdheid van uw huidige beroepskwalificatie  tot 1 april 2028. U bent tevens  adviesbevoegd op basis van uw nieuwe (hogere) beroepskwalificatie tot 1 april 2028.
Uw adviesbevoegdheid is verlopen Het behalen van de topmodule herstelt de adviesbevoegdheid van uw huidige beroepskwalificatie  niet. U mag met uw nieuwe (hogere) beroepskwalificatie wel adviseren over de onderwerpen van uw verlopen beroepskwalificatie tot 1 april 2028.

Hebt u uw beroepskwalificatie gehaald in de PE-periode van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2017 of in de PE-periode van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022 en daarna geen PE-examen meer gehaald? Dan is uw  adviesbevoegdheid verlopen. U kunt deze herstellen  door het Bijzonder Examen van deze beroepskwalificatie te behalen.