Instituten voor vakbekwaamheid in de financiële dienstverlening

De Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) bepalen over welke diploma’s een financiële dienstverlener moet beschikken om een bepaalde dienst te mogen aanbieden. Het Bgfo beschrijft ook de eind- en toetstermen die bij ieder diploma horen.

Het CDFD adviseert de minister van Financiën bij het bepalen van de eind- en toetstermen, die van toepassing zijn op de gemiddelde adviespraktijk. De eind-en toetstermen vormen tegelijkertijd de basis voor de initiële en PE-examens, die door het CDFD worden ontwikkeld. Regelmatig consulteert het CDFD de markt voordat er advies wordt uitgebracht. Deze Wft-examens worden afgenomen bij de exameninstituten die door het CDFD erkend worden.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
DUO is ketenpartner van het CDFD en verzorgt het  functioneel en technisch beheer van de Centrale Examenbank, de inzage in het examen voor gezakte kandidaten en het verstrekken van diploma's en certificaten aan exameninstituten. Voor informatie en nieuws over deze taken kunnen exameninstituten terecht op de website van DUO.

Website Wft-DUO 

Exameninstituten

Alle Wft-examen worden digitaal afgenomen op examenlocaties van erkende exameninstituten.

Examens

Wft-examens worden getoetst vanuit een centrale examenbank, die het CDFD beheert namens de minister van Financiën.

Erkenning en toezicht

Het CDFD erkent namens de minister van Financiën exameninstituten en houdt toezicht op exameninstituten.