Instituten voor vakbekwaamheid in de financiële dienstverlening

De Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) bepalen over welke diploma’s een financiële dienstverlener moet beschikken om een bepaalde dienst te mogen aanbieden. Het Bgfo beschrijft ook de eind- en toetstermen die bij ieder diploma horen.

Het CDFD adviseert de minister van Financiën bij het bepalen van de eind- en toetstermen, die van toepassing zijn op de gemiddelde adviespraktijk. De eind-en toetstermen vormen tegelijkertijd de basis voor de initiële en PE-examens, die door het CDFD worden ontwikkeld. Regelmatig consulteert het CDFD de markt voordat er advies wordt uitgebracht. Deze Wft-examens worden afgenomen bij de exameninstituten die door het CDFD geaccrediteerd worden.

Vakbekwaamheid

Hier vindt u meer informatie over het vakbekwaamheidsstelsel en de marktconsultaties, die ten grondslag liggen aan de advisering.

Examens

Wft-examens worden getoetst vanuit een centrale examenbank, die het CDFD beheert namens de minister van Financiën.

Accreditatie en toezicht

Het CDFD accrediteert namens de minister van Financiën exameninstituten en houdt toezicht op exameninstituten.